Primatech nu este responsabil și se degrevează în mod expres de orice responsabilitate pentru orice pagubă cauzată de utilizarea sau referirea la orice informație conținută de acest site. Deși informația conținută de acest site este actualizată periodic, nu este oferită nicio garanție că informația furnizată de acest website este corectă, completă și actualizată.

Desi website-ul Primatech poate include legături care furnizează acces direct către alte resurse de pe Internet, incluzând website-uri, Primatech nu are nicio contribuție la dezvoltarea acelor website-uri și nu exercită niciun control editorial sau de alt tip asupra acestor site-uri. Primatech nu este responsabilă pentru acuratețea sau conținutul informațiilor furnizate de aceste website-uri.

Legăturile de pe website-ul Primatech către alte site-uri nu constituie o adeziune și niciun consimțământ al Primatech pentru produsele și serviciile acestor terți.

Utilizarea datelor de contact
Numele și informațiile de contact de pe acest site sunt publicate pentru a facilita contactul între echipa Primatech și clienți, parteneri, reprezentanți media și publicul larg. Cu toate acestea, publicarea datelor nu este destinată utilizării acestora în niciun scop comercial.

Confidențialitate
Comunicarea cu dumneavoastră prin intermediul website-ului nu stabileste nicio relație contractuală cu Primatech. De aceea nu putem garanta și menține confidențialitatea comunicațiilor prin intermediul acestui website. Nu ne trimiteți informații confidențiale. Nicio informație pe care ne-o furnizați nu este criptată și poate fi accesată fără cunostința noastră de terți în diferite etape ale transmisiei Internet către organizația noastră sau către membrii echipei noastre.

Non-adeziune
Orice referință la o anumită companie comercială, produs, proces sau serviciu prin intermediul mărcii comerciale, mărcii de produs, producătorului sau în orice alt mod nu constituie și nici nu implică adeziunea, recomandarea sau preferința Primatech sau a membrilor echipei Primatech pentru acestea.