Obiective de sustenabilitate pentru Primatech

Ne angajăm să fim o companie sustenabilă și ne propunem să reducem impactul activităților noastre asupra mediului, să îmbunătățim sănătatea și siguranța angajaților noștri și să contribuim la dezvoltarea comunităților în care operăm.

Reducerea impactului asupra mediului

Ne propunem să reducem consumul de energie, apă și materiale, să creștem ponderea energiei regenerabile în activitățile noastre și să reducem emisiile de gaze cu efect de seră.

Îmbunătățirea sănătății și siguranței angajaților

Creăm un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații noștri.

Contribuția la dezvoltarea comunităților

Ne propunem să sprijinim activ comunitățile în care operăm. De asemenea, ne propunem să ne angajăm în activități de voluntariat și caritate.

Progresul nostru

Am făcut progrese semnificative în atingerea obiectivelor noastre de sustenabilitate. În ultimul ani, am redus consumul de energie cu 10%, consumul de apă cu 5% și emisiile de gaze cu efect de seră cu 1%. De asemenea, am implementat o serie de măsuri de sănătate și siguranță cu respectarea obiectivului de ZERO accidentelor de muncă.

Viitorul

Suntem angajați să continuăm îmbunătățirea eforturilor de sustenabilitate. Ne propunem să atingem obiectivele noastre de reducere a impactului asupra mediului, de îmbunătățire a sănătății și siguranței angajaților și de contribuție la dezvoltarea comunităților.

Suntem convinși că sustenabilitatea este parte determinantă a afacerilor noastre.

Suntem încrezători că eforturile noastre vor avea un impact pozitiv asupra mediului, asupra angajaților noștri și asupra comunităților în care operăm.