Blog

2015-04-24

Ce trebuie sa stiu despre gazul metan

ATENȚIONĂRI DE SIGURANȚĂ PENTRU GAZ METAN

Gazul  distribuit  permite  publicului  larg  să  recunoască  orice scăpări datorită unui miros caracteristic.
O creștere treptată a concentrației gazului metan poate să treacă neobservată datorită oboselii mirosului. Prin instalarea detectoarelor, puteți împiedica intoxicațiile cu gaz, sufocările și exploziile. Detectoarele permit sesizarea acumulărilor de gaz (metan, butan, propan, monoxid de carbon – în funcție de tipul de detector ales), înainte ca acestea să devină periculoase pentru viața și bunurile dumneavoastră. Alarma este locală, atât auditivă cât și vizuală.

Gazul metan distribuit permite publicului larg să recunoască orice scăpări datorită unui miros caracteristic. Cei mai mulți oameni pot detecta acest miros la nivele destul de scăzute ale concentrațiilor de gaz (2% LIE sau mai puțin), dar anumite afecțiuni sau înaintarea în vârstă poate duce la o reducere a acestei sensibilități a mirosului. LIE (Limita Inferioară de Explozie) a gazului definește raportul minim de volum de gaz sau vapori combustibili din aer în care se va forma o atmosferă explozivă.

ATENȚIE! Puteți simți mirosul de gaz metan înainte ca aparatura să declanșeze alarma.
Această situație nu indică în mod necesar o defectare a dispozitivului.

Condițiile în care are loc arderea sunt diferite și depind de concentrația gazului. Când nivelul concentrației de gaz este între LIE (Limita Inferioară de Explozie) și LSE (Limita Superioară de Explozie) și există o sursă de aprindere, amestecul de gaz va arde și va exploda. Fiecare aparat este proiectat și calibrat pentru un anumit gaz, așadar un aparat calibrat pentru un anumit gaz nu poate fi folosit pentru a detecta un alt gaz.

CAUZELE SCĂPĂRILOR DE GAZ METAN

Cea mai probabilă cauză a scăpărilor de gaze în gospodăriile casnice sunt aparatele casnice și legăturile dintre aparate și instalațiile fixe din clădiri. Cea mai obișnuită cauză a scăpărilor de gaze sunt aparatele casnice, deoarece acestea pot fi mutate și pot suferi deteriorări. O altă cauză a scăpărilor de gaze, în special dacă se folosesc aparate pentru gătit și boilere fără flacără de veghe, este stingerea flăcării sau neaprinderea ei, fie datorită vărsării lichidelor, fie datorită curenților de aer.

Presupunând că sistemul de distribuție fix din interiorul clădirii a fost corect instalat și testat, acesta nu permite scăpări de gaz atâta timp cât este menținută integritatea clădirii sau conductele nu sunt deteriorate ca urmare a unor lucrări, șocuri etc. Cu excepția alunecărilor de pământ care pot duce la deteriorarea clădirii, o scăpare, în cazul acestor instalații, este foarte puțin probabilă.

Este posibil ca, de la o scăpare din rețea, gazul să pătrundă în interiorul unei clădiri prin infiltrarea de-a lungul conductelor sau cablurilor. În acest caz, gazul poate pătrunde în orice încăpere de la parter sau de la subsolul clădirii, în funcție de poziția scăpării, de structura de la subsol etc. Există posibilitatea ca detectorul de gaz să fie situat în altă încăpere, în care nu există o concentrație sesizabilă de gaz, așadar gazul nu va fi detectat.

În majoritatea cazurilor, scăparea de gaz are loc la presiuni scăzute și, chiar dacă debitul este mare, datorită dispersiei, efectul gazului este puțin important.

 

Intrebari frecvente